Research

Akcelerační platforma pro nízkolatenční obchodování na burze

Project code:
FW03010350
Period:
3/2021 - 12/2024
Collaborating organizations:
CESNET, z.s.p.o., Netcope Technologies, a.s.

Annotation

Cílem projektu je výrazně technologicky posunout produkt akceleračnı́ platformy pro nízkolatenční obchodování na burze a zvýšit tak jeho konkurenceschopnost na zahraničních trzích. Základem této platformy je akceleračnı́ karta s rozhraním PCIe, vybavená síťovými rozhraními a hradlovým polem FPGA, ve kterém je realizována hlavní funkcionalita, tj. zpracovánı́ informací z burzy, jejich porovnánı́ s nastavenými obchodními strategiemi a v případě potřeby odesílání požadavků (o nákupu/prodeji) zpět na burzu. Klíčové vlastnosti této platformy spočívají v možnosti realizovat obchodní strategie přímo uvnitř FPGA čipu, podporovat více burz současně a efektivně přistupovat k informacím o obchodovaných položkách uložených ve velkokapacitních pamětech typu DRAM nebo HBM.

Překladač P4 pro FPGA Intel

Project code:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011598
Period:
1. 1. 2018 - 31. 5. 2018
Collaborating organizations:
CESNET, z.s.p.o., Netcope Technologies, a.s.

Annotation

Cílem projektu je převod existujících zdrojových kódů pro FPGA Xilinx do takové formy, že budou použitelné pro FPGA firmy Intel (dříve Altera). Konkrétně půjde o zdrojové kódy použité v překladači z jazyka P4 do FPGA. Tato technologie má značný potenciál na uplatnění v rozsáhlých datových centrech budovaných a provozovaných dle myšlenek Software Defined Networking a Network Functions Virtualization. Projekt umožní žadateli rozšířit svůj komerční produkt-službu o podporu FPGA Intel Stratix.

Rozvoj firmy na zahraničních trzích

Project code:
CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009039
Period:
31. 1. 2017 - 30. 9. 2019
Collaborating organizations:
CESNET, z.s.p.o., Netcope Technologies, a.s.

Annotation

Projekt je zaměřen na podporu naší společnosti při expanzi na zahraniční trhy pomocí účasti na oborových veletrzích. Aktivity projektu nám umožní nacházet nové trhy mimo ČR, vstupovat na ně a zvyšovat svůj export. Veletrhy jsou velmi důležité pro osobní setkávání a získávání obchodních kontaktů na nových trzích. V IT oboru je kladen velký důraz na ukázky systému a díky veletrhům je možné oslovit velkou cílovou skupinu. Osobním předáváním informací se také lépe buduje prestiž značky.

Contact us

Let’s accelerate your trading

By clicking Send, I agree to the Privacy Policy.
Send

This form is protected by Google's reCAPTCHA service.